Dodany: 2011-12-16 13:19:19

 

Czym jest prawoNawet najmniejsza społeczność, potrzebuje do swego sprawnego funkcjonowania pewnych norm i ustaleń. Fakt ich zaistnienia wynika, z komplikujących się wraz ze wzrostem  liczebności zbiorowości, interakcji między jej członkami.

 

Dlatego też, im większa grupa, tym bardziej złożone się one stają, by w końcu wymusić konieczność ustanowienia ich w formie zapisu, dokumentu. Właśnie takimi formami regulacji zajmuje się zawodowo każdy adwokat rzeszów.

 

Powszechnie przyjęte przez znawców tematu (takich jak choćby adwokat rzeszów) pojęcia i określenia, definiują prawo jako zbiór skodyfikowanych norm postępowania, które obowiązują w wyżej zorganizowanych społeczeństwach – takich jak państwo. Prawo, jeśli jest ustalane w strukturze uporządkowanej – często hierarchicznej – bywa z góry narzucane, a dla egzekwowania jego zapisów mogą być stosowane przymus i sankcje.

 

W rzeczywistości, dla każdego człowieka słowo „prawo” w sensie normatywnym będzie miało inne znaczenie. Specjalista, taki jak adwokat rzeszów, poda mam jego definicję i zacytuje stanowiące jego podstawę ustawy i przepisy. Dla zwykłego obywatela może być to zarówno sposób ograniczenia jego wolności jak i forma czuwania nad zachowaniem porządku i ładu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest prawo
Nick: