Dodany: 2012-02-10 13:44:01

Czym są skargi kasacyjneKasacja to słowo pochodzenia łacińskiego jest ono synonimem kasacji. Co znaczy kasować, kasowanie to cofanie, niszczenie usuwanie likwidowanie. To właśnie znaczy słowo kasacja. Kasacja jest powszechnie stosowana w  sądzie, odnosi się ona do wyroków lub pozwów. Skarga to  akt poddania do kasacji lub oddalenia zarzutów.

 

Skarga kasacyjna to wniosek o skasowanie wyroku lub pozwu inaczej mówiąc jego unieważnienie. W sądach klienci niesłusznie pozwani często korzystają z prawa do składania skarg kasacyjnych co zauważył  adwokat bydgoszcz. Skargi kasacyjne mają duże szanse powodzenia jeśli brak jest podstaw prawnych lub dowodów wskazujących na winę. Mogą mieć one szanse na powodzenie w przypadku gdy wyrok wydany przez sad niższej instancji był nie prawomocny lub kuriozalny lub gdy w śledztwie lub procesie doszło do złamania prawa bądź procedur.

 

W tych przypadkach mamy do czynienia z licznymi nadużyciami i tylko do takich przypadków ogranicza się korzystanie ze skarg kasacyjnych wylicza  adwokat bydgoszcz. W kancelarii dość często musimy składać skargi kasacyjne stwierdza  adwokat bydgoszcz wynika to z luk prawnych i nieznajomości prawa po stronie pozywanych.  .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są skargi kasacyjne
Nick: