Dodany: 2011-12-16 13:37:52
images/110px-GreenButton_RightArrow.svg.pngb7f02.png Wszelkie normy ustalone w postaci zapisów i obowiązujące w danej społeczności, mają niewątpliwie rangę najwyższą. Poza nimi istnieje jeszcze szereg tak zwanych zwyczajów, które co prawna nie są obłożone sankcjami, ale i tak przestrzegane przez jej członków. Adwokat rzeszów w swej działalności poznać musi wszystkie dostępne normy.

Dodany: 2011-12-16 13:35:59
images/123px-Documents_icon.svg.pngc8f87.png Powszechnie wiadomo, że każda kwestia ma najczęściej wiele aspektów. Nie inaczej jest również z naukami przeróżnymi, w tym tymi dotyczącymi kwestii prawnych. Prawo to bowiem nie tylko przepisy i rozporządzenia, ale również szereg powiązanych z nimi zagadnień. Każdy kandydat do zawodu takiego jak adwokat rzeszów, by móc zyskać całościowy ogląd na prawo jako takie, w trakcie studiów ma do czynienia z wszystkimi elementami tak zwanych nauk prawnych.

Dodany: 2011-12-16 13:32:46
images/458px-Info_zoom_icon.svg.pngc2b80.png Każde obserwowane zjawisko ma w czymś swój początek i podstawę. Nie inaczej jest także z kwestiami prawnymi, które swoje źródła również skądś wywodzą. Osoba taka jak adwokat rzeszów jest zobowiązana, z racji wykonywanego zawodu, do znajomości tychże.

Dodany: 2011-12-16 13:28:51
images/Edits-Disruption.png61d2c.png Faktem powszechnie znanym jest to, że pewne normy i regulacje są niezbędne do sprawnego funkcjonowania społeczeństw – zwłaszcza tych większych, o bardziej skomplikowanej organizacji.

Dodany: 2011-12-16 13:24:58
images/256px-Myspace.svg.png6f210.png Mówi się, że nieznajomość prawa, nie zwalnia z jego przestrzegania. Ta z pozoru mało praktyczna zasada ma jednak głębszy sens. Zapobiega ona tworzeniu się absurdalnych sytuacji, gdzie osoba tłumacząc się niewiedzą, miałaby uniknąć kary za nawet poważne przestępstwo – ta linia obrony nie może być więc stosowana przez osoby takie jak adwokat rzeszów.