Dodany: 2012-02-10 13:41:58

Czy warto sporządzać prywatne akty oskarżeniaAkt oskarżenia to nic innego jak sporządzony dokument prawny będący pozwem oskarżającym stronę pozywaną o dokonanie określonej czynności  zabronionej prawnie lub niedozwolonej.

 

W polskim systemie prawnym uwzględnia się pozwy prywatno skargowe i publiczno skargowe. Publiczno skargowe są to pozwy składane przez państwo, prywatno to pozwy składane prze pojedyncze osoby w ich własnym imieniu. Warto je składać gdy chcemy dowieść swoich racji a nasz interes może być zagrożony z jakichś powodów, czy też osób. Prywatny akt oskarżenia to akt składany w formie pozwu prywatno skargowego. Składa go w naszym imieniu obrońca jak np.  adwokat bydgoszcz.

 

Dzięki pracy  adwokat bydgoszcz możemy czuć się bezpiecznie w sądzie, ze względu na bezpieczeństwo naszych pozwów. Sukces nie zależy tylko i wyłącznie od  adwokat bydgoszcz czy od pozwu. Pozew musi być adekwatny do sytuacji w jakiej go składamy i roszczenia z jego tytułu muszą mieścić się w granicach rozsądku. To naczelna zasada w takim skonstruowaniu pozwu pomoże mecenas wynajęty przez nas w tym celu dopiero po jego konsultacji ma sens składanie pozwu, bo wówczas zwiększymy jego skuteczność..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czy warto sporządzać prywatne akty oskarżenia
Nick: