Dodany: 2012-02-10 13:44:01
images/dokumenty2.jpg3128e.jpgKasacja to słowo pochodzenia łacińskiego jest ono synonimem kasacji. Co znaczy kasować, kasowanie to cofanie, niszczenie usuwanie likwidowanie. To właśnie znaczy słowo kasacja. Kasacja jest powszechnie stosowana w  sądzie, odnosi się ona do wyroków lub pozwów. Skarga to  akt poddania do kasacji lub oddalenia zarzutów.

Dodany: 2012-02-10 13:41:58
images/dokumenty.jpg196bb.jpgAkt oskarżenia to nic innego jak sporządzony dokument prawny będący pozwem oskarżającym stronę pozywaną o dokonanie określonej czynności  zabronionej prawnie lub niedozwolonej.

Dodany: 2012-02-10 13:36:58
images/prawnik4.jpg7b6e5.jpgSkuteczność to cecha najważniejsza dla czynności jakich się podejmujemy. Skuteczność to pojęcie rozumiane jako zdolność do wykonywania tego co zamierzone dla danej rzeczy, sprawy, czy osoby, umiejętności i wszystkiego do czego da się to przypisać.

Dodany: 2012-02-10 13:35:21
images/sad2.jpg976e9.jpgReprezentowanie to poważna i odpowiedzialna funkcja. W większość i przypadków reprezentowanie polega na zastępstwie w sprawowaniu pewnych funkcji głównie czysto prezentacyjnych.

Dodany: 2011-12-16 13:37:52
images/110px-GreenButton_RightArrow.svg.pngb7f02.png Wszelkie normy ustalone w postaci zapisów i obowiązujące w danej społeczności, mają niewątpliwie rangę najwyższą. Poza nimi istnieje jeszcze szereg tak zwanych zwyczajów, które co prawna nie są obłożone sankcjami, ale i tak przestrzegane przez jej członków. Adwokat rzeszów w swej działalności poznać musi wszystkie dostępne normy.